Belasting startpagina

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel (volgens de Nederlandse Belastingdienst). Volgens de startpagina kunnen we het alleen duidelijker voor de belastingplichtige maken. Het Nederlandse belastingrecht is gewoonweg een crime. Nederland kent een wirwar van belastingwetten welke op de ingezetene wordt losgelaten. In Nederland wordt iedereen geacht de wet te kennen, verbazingwekkend is daarom de wildgroei in bedrijven die gespecialiseerd zijn in het belastingrecht. Indien iedereen in Nederland de belastingwetten zou kennen is deze wildgroei niet te verklaren. Misschien dat de regels en uitzonderingen op de belastingwetten toch van dien aard zijn dat een versimpeling van het deze wetten toch noodzakelijk is.